AKTUALITY

 

Když v pekle sněžilo - pohádková zážitková akce pro Mš a Zš I. stupeň a družiny

Je tomu už dávno, co se nebe a peklo přely o nadvládu nad světem. Peklo bylo ve svém počínání kruté a nelítostné, používalo těch nejzákeřnějších lstí, aby se zmocnilo veškerého bytí a zlem zaplnilo duši každého živého tvora, který mu přijde do cesty. Zato nebe, to stálo na opačné straně, na straně dobra, a vracelo lidem úsměv na tváře i do srdcí.

 

Trvalo dlouhé roky, než se oba světy konečně umoudřily a dobraly se k dohodě, která zajistila tolik cennou rovnováhu na zemi. Peklo totiž nemůže existovat, jestliže neexistuje nebe – a to samé platí i opačně. Jen považte, co by se stalo s lidmi skrz naskrz prorostlými zlem a poznamenanými špatnými skutky, kdyby nebylo peklo? To, že je kolem nás i to zlé, nám přeci jen pomáhá lépe odhalit to dobré – a o to víc si toho potom vážíme...

 

Ale pozor! Proslýchá se, že světu hrozí obrovské nebezpečí: tak námahavě dosažená a nenahraditelná rovnováha pekelných a nebeských sil je znovu narušena!

 

K životu se prý totiž probudil netvor z hlubin. Ten, který vše dlouho jen tiše pozoroval a vyčkával na svou příležitost. Hrozný přízrak s ještě hrozivějším jménem, z kterého všem vstávají vlasy hrůzou – Zmatek!

 

Existuje na světě už tak dlouho, jako samo nebe a peklo. Dříve se potají vkrádal do života lidí, zmocňoval se jejich myslí a působil sváry... teď ale přišel se svým největším trumfem, takovým, který může na světě způsobit katastrofu, která už nepůjde zvrátit!

 

Zmatek, dosud ukrytý v kousku mysli každého z nás, spojil všechny své síly a nepozrovaně se vkradl do pekla úzkou škvírou v samotném jádru Ohnivé hory. A tam začalo jeho ničivé řádění... svou mocnou silou rozvířil všechny pekelné uhlíky tak, že v celém širém pekelném světě nezbyl ani jeden jediný. Nebohé uhlíky se rozutekly do celého světa - a pekelný oheň tak vydechl naposledy. A když v pekle nehoří věčný oheň, jako by nebylo ani ono samo.

 

Pomozte čertíkům najít uhlíky na nový oheň!

 

Termín: 20.11. - 30. 11. 2018

Místo konání: zámek Libochovice


Přijímáme přihlášky na adventní výlety v tuzemsku i zahraničí

 


Přijímáme přihlášky na vánoční zájezdy. V letošním roce jsme pro vás připravili i zcela nové akce, které se vám jistě budou líbit. Jako v přecházejících letech pořádáme zájezdy do vánočně vyzdobených Drážďan, Vídně, Minichova a dalších měst. V nabídce máme ale i množství tuzemských vánoční výletů. V dalším textu naleznete konkrétní nabídku. Podrobné informce vám rádi také pošleme emailem s cenami kalkulovanými přímo s odjezdem od vaší školy pokud nejste z Prahy. Můžete nám také zavolat  na tel. číslo 777 613 614.

 

NĚMECKO – DRÁŽĎANY(dějepis, přírodopis,výtvarná výchova,zeměpis)

Drážďany jsou nezřídka  přezdívány  jako  Florencie na Labi a to především díky nádherným barokním stavbám, jaké nemají v Německu obdoby. Většina města vč. historického jádra byla při ničivém bombardování zničena. Drážďanským patriotům se však povedlo nemožné a dnes se lze opět obdivovat opravené majestátní paláce a kostely. Naším programem je dopoledne pěší procházka městem, odpoledne návštěva světoznámé obrazárny Zwinger nebo úžasného Muzea hygieny, popř. Vojenského muzea. Nově se může podívat i do zámku v pozdějších odpol. hodinách návštěva jednoho z nejstarších adventních trhů v Evropě. Výlet lze také koímbinovat s návštěvou zámku Moritzburg vč. výstavy "Tři oříšky pro Popelku"za 470,- Kč nebo návštěvou pevnosti Königstein. Cena dohodou.

Cena: 420,- Kč vč. vstupů (44 +3zdarma) při odjezdu z Prahy

 

RAKOUSKO – VÍDEŇ A PRIMARK (dějepis, zeměpis, němčina, výtvarná výchova, přírodopis)

Adventní Vídeň a Primark                                 Cena: 810,- Kč vč. vstupu do muzea
při okružní jízdě vám průvodce ukáže nejkrásnější památky na Ringstrasse a při pěší procházce projdete histockým centrem až na najznámější vánoční trhy před radnicí, kde děti budou mít chvíli rozchod. Pokračovat potom budete k Přírodovědnému muzeu, které navštívíte. Zde získáte fascinující přehled o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry. Bezpočet vycpaných exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených zvířecích druhů dodávají muzejní sbírce nezměrnou hodnotu. V odpoledních hodinách se přesuneme na předměstí Vídně, kde si budete moci nakoupit v oblíbeném Primarku.
Při okružní jízdě vám průvodce ukáže nejkrásnější památky na Ringstrasse a při pěší procházce projdete histockým centrem až na najznámější vánoční trhy před radnicí, kde děti budou mít chvíli rozchod. Pokračovat potom budete k Přírodovědnému muzeu, které navštívíte. Zde získáte fascinující přehled o dějinách Země od hmyzu přes drahokamy a minerály až po ptakoještěry. Bezpočet vycpaných exponátů již vyhynulých nebo extrémně ohrožených zvířecích druhů dodávají muzejní sbírce nezměrnou hodnotu. Místo tohoto muzea je možné navštívit také Umělecko-historické muzeum. Setkat se zde můžete i s předměty, které sloužily pro vědu a výzkum Rudolfu II, obrazy světoznámých malířů,předměty ze starého Egypta, Řecka a Říma.V odpoledních hodinách se přesuneme na předměstí Vídně, kde si budete moci nakoupit v oblíbeném Primarku.

Cena: 810,- Kč vč. vstupů (44+3 zdarma) při odjezdu z Prahy

 

RAKOUSKO – LINZ aneb okno do budoucnosti (dějepis, zeměpis,informatika, fyzika, matematika, občanská výchova)

interaktivní muzeum ve měste Linz láká žáky ZŠ pozvánkou do budoucnosti. Muzeum je věnováno novému pohledu na člověka a vnímání světa kolem nás. Vyzkoušíte si nejrůznější interaktivní pokusy z robotiky, biotechnologie či neurologie. Vyfotografujete si svoji vlastní sítnici, nebo se dozvíte, jak je nakládáno s našimi informacemi na populární síti facebook. Na závěr exkurze nám unikátní projekce Hluboký vesmír odkryje hranice lidských možností (výklad v češtině).  Po prohlídce se muzea se s průvodcem vydáte do města, kde si prohlédnete jeho pamětihodnosti Je zde k vidění celá řada cenných památek z období renezance, baroka a klasicismu a dobře dochované opevnění s věžemi a městskými branami z 15. stol. Chybět nebude ani zastávka na kouzelných vánočních trzích. Na základě Vašeho přání je možné výlet spojit ještě s návštěvou koncentračního tábora Mauthaousen.

Cena: 890,-Kč (44+3 zdarma) vč. vstupu do muzea a českým výkladem - cena při odjezdu z Prahy

 

RAKOUSKO – Retz čertovský průvod 8. 12. 2018 (s možností návštěvy Vídně)

Máte výjimečnou příležitost skloubit kouzlo adventního času s průvodem různých masek čertů, tzv. Krampusů. A čerti to nejsou jen tak ledajací - ručně vyřezávané dřevěné masky, zvířecí rohy, které dosahují délky až jeden metr, přepychové hávy, koňská spřežení, pravé kožichy, řinčící řetězy a pyrotechnické efekty. Čertovské řemeslo se tady dědí z generace na generaci stejně tak jako cenné masky a kostýmy. Po cestě se zastavíme ve Znojmě, kde se podíváme na tradiční vánoční trh řemesel. Kromě toho je možné prohlédnout si Minoritský klášter či Znojemský hrad. Odjezd v 7.00 hod. Předpokládaný návrat v pozdějších nočních hodinách. Vhodné pro pracovníky školy a jejich rodinné příslušníky, školy, družiny ....

Cena: 890,- Kč (44 + 3 zdarma) při odjezdu z Prahy

 

NĚMECKO - Advent v Seiffenu města hraček (nové) 30. listopadu 2018 - 16. prosince 2018 (dějepis, zeměpis, výtvarná výchova)

Seiffen je malebné městečko v Krušných horách, které proslulo výrobou dřevěných hraček a vánočních dekorací. Navštívíte muzeum hraček, kde ve třech patrech můžete sledovat historii i současnost hračkářské dřevěné výroby v německých Krušných horách. V muzeu je umístěno na 5 tiscí exponátů. Některé z vystavených exponátů nejsou za sklem a děti si mohou vyzkoušet jejich funkční mechanismy. V druhém a třetím patře jsou také herny s kostkami, hlavolamy a dalšími dřevěnými hračkami. Podváte se také do místního skanzenu, kde se seznámíte s životem místních horníků a řezbářů. Vánoční trhy ve zdejším městečku jsou vyhlášené široko daleko.

Cena: 450,- Kč vč. vstupů (44 +3 zdarma) při odjezdu z Prahy

 

RAKOUSKO - Regensburg a čas Vánoc (dějepis, zeměpis)

Starobylé bavorské město Regensburg je nejkrásnější v období adventu. Místní vánoční trh má více než 200letou tradici a jeho kouzelná atmosféra je doplněna jedinečnými památkami, které jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. V historickém centru nalezneme množství nádherných vysokých, středověkých domů včetně toho nejpůsobivějšího – Goliášova domu. Navštívíme i nedalekou velkolepou Walhallu vystavěnou za Ludvíka I. Bavorského jako místo připomenutí nejvýznamnějších postav německé historie.

Cena: 750,-Kč (44 + 3 zdarma) při odjezdu z Prahy

 

NĚMECKO - Adventní Norimberk (dějepis, zeměpis)

Kouzelné historické centrum města, kde můžete obdivovat množství památek. Špitál svatého Ducha s půvabným nádvořím s dřevěnými galeriemi, městskou bránu Frauentor či typické bavorské hrázděné domky, kostel sv. Sebalda, renesanční radnici, dům Albreschta Dürera nebo dominantu města císařský hrad Kalserburg. Zdejší vánoční trhy jsou vůbec nejznámější a nejkrásnější v celém Německu, jejich symbolem je norimberský perník . Na malebném náměstí Hauptmarkt na vše dohlíží Karel IV., který sedí uprostřed orloje kostela Frauenkirche.Jesličková cesta, lemována betlémy od známých umělců, Vás dovede na dětský vánoční trh.

Cena: 770,-Kč vč. vstupu do císařského hradu při odjezdu z Prahy

 

NĚMECKO - Adventní Berlín (dějepis, zeměpis)

prohlédnete si vánočně vyzdobenou třímilionovou metropoli (Říšský sněm, sídlo německého parlamenu, Brandenburská brána, otočná věž, Humboldtova univerzita, katedrála sv. Hedviky....) Procházku obohatíte návštěvou některých muzeí. např. Pergamonského a Egyptského. Tento výlet je možné uskutečnit i jako vícedenní

Cena: 890,- Kč vč. vstupu do vybraného muzea (44 + 3 zdarma) při odjezdu z Prahy

 

VELKÁ BRITÁNIE - Adventní Londýn NOVÉ (angličtina, zeměpis, dějepis)

1. den odjezd od školy kolem poledne přes Německo, Belgii a Francii a ranní přejezd Eurotunelem

2. den celodenní procházka po nejdůležitějších památkách Londýna - Buckinghamský palác (sídlo královny), St. James´s Park, Westminster Abbey (místo korunovace panovníků), Houses of Parliament se symbolem Londýna – Big Benem, Downing Street, Whitehall, Trafalgarské náměstí s vánočním stromem,  podvečerní návštěva vánočních trhů Winter Wonderland v Hyde Parku večer setkání  rodinou a večeře

3. den po snídani pokračuje poznávání Londýna: zastávka na "farmářském trhu" Borough Market, procházka čtvrtí Southwark (nejvyšší budova EU – The Shard, Shakespearovo divadlo The Globe,  přes slavný Millenium Bridge do City of London – čtvereční míle, finanční srdce Londýna (katedrála Sv. Pavla, Anglická banka, Královská burza, „Okurka“), odpolední návštěva hradu Tower (korunovační klenoty, zbrojnice, popraviště), procházka doky Sv. Kateřiny přes ikonický Tower Bridge,

4. den návrat zpět do České republiky, příjezd v odpoledních hodinách

TERMÍN: DOHODOU   CENA: 4.680,- Kč

cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem splňující podmínky vjezdu do Londýna, přepravu Eurotunelem T/Z, služby průvodce, 1 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), pojištění CKproti úpadku, 3 ped. dozory zdarma

Cena je kalkulovaná s odjezdem z Prahy. Z ostatních míst se může lišit

cena nezahrnuje: vstupy do vybraných objektů, pojištění na LV do zahraničí, kapesné

Předpokládaná cena vstupů: cca 25,- Liber

 

CENY JSOU KALKULOVÁNY PŘI ODJEZDU Z PRAHY SE VSTUPY PRO ZŠ. CENY VSTUPŮ PRO SŚ SE MONOU LIŠIT.

 

Z tuzemských zájezdů vám nabízíme:

(výlety budeme průběžně aktualizovat podle aktuálních nabídek)

Vánoce před 100 lety

výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, kde v jednotlivých chalupách se děti seznámí s jednotlivými svátky zimy od sv. Martina až po Tři krále. Při včasném objednání je možné zajistit i dílničky.

Když v pekle sněžilo   26.11. - 30.11. 2018

pro  I. stupeň ZŠ jsme připravili nový zážitkový interaktivní program pod názvem „Když v pekle sněžilo“ o tom co se stane, když zlý Zmatek uhasí čertům oheň. Začátkem prosince, si tak můžete zpříjemnit předvánoční atmosféru výletem na zámek v Libochovicích. Děti jsou součástí příběhu a zažijí tak nevšední a nezapomenutelné dobrodružství při návštěvě nebe a pekla. Program je dopolední s návratem na oběd domů. V odpoledních hodinách probíhá program pro družiny.

Pověsti a čas Vánoc

Pohádky a pověsti to vše patří neodmyslitelně k času Vánoc. Nebe, peklo, betlémy a jak vypadaly staročeské Vánoce. V tvořivé vánoční dílně si vytvoříme nějakou vánoční ozdobu nebo tradičním způsobem nazdobíme vánoční stromeček. Tento malý dárek si také odvezeme domů.

Perníková chaloupka

Jak se má asi ježibaba o Vánocich, nezapoměla napéct nové perníčky. Dozvíme se jak to bylo opravdu s Jeníčkem a Mařenkou a nezapomeneme ani na vánoční tradice a zvyky. Chutný perníček si odvezeme domů.

Kouzelné Vánoce s Pavlem Kožíškem

kouzelnická vánoční show s naším největším kouzelnickým mágem Pavlem Kožíškem v jeho divadle. Uvidíme množství triků a spoustu zábavy zažijeme během jednoho dopoledne. Pro děti je připravená autogramiáda a fotografování s Pavlem Kožíškem.

Jak se vyrábí vánoční ozdoba

exkurze do tradiční sklářské výroby, kde Vánoce mají po celý rok. Klasická výroba foukaných vánočních kouliček, špiček a jiných ozdobiček. V podnikové prodejně si můžeme i něco hezkého na letošní stromeček koupit.

Vánoční Praha

pro mimopražské ale i pražské děti máme připravenou procházku vánoční Prahou s povídáním o historii ale i vánočních zvycích. K Vánocům patří mlsání a tak navštívíme také muzeum čokolády.

 

 

CENY JSOU DOHODOU PODLE MÍSTA ODJEZDU. INFORMACE NA TEL. ČÍSLE 777613614

100. výročí - pražské příběhy

 

Touha po samostatnosti Čechů a Slováků se v roce 1918 změnila ve skutečnost. Do mapy Evropy se zakresluje nová republika. Poznejte s námi 100letou historii v několika pražských příbězích:Touha po samostatnosti Čechů a Slováků se v roce 1918 změnila ve skutečnost. Více informací o těchto programech získáte po rozkliknutí tohoto článku nebo na stránkách www.setkanisprahou.cz

 

Jak se stalo Československo skutečností (28.10. – 20.12.2018)

 

Zažijete příběh společného soužití Čechů a Slováků od vzniku republiky a to na výstavě v Národním muzeu. Následovat bude procházka městem, kde vás průvodce upozorní na významné stavby z tohoto období ale podíváte se také k  Obecnímu domu - podpis zákona číslo 1, kterým se nová republika ustanovila, na Václavské náměstí, k Rudolfinu, kde  v roce 1920, 1927 a 1934 byl zvolen prezidentem Republiky československé T.G. Masaryk, uvidíte také památník Jana Palacha ......

Do 31. 10. je součástí procházky také  výstava spojená se začleněním Československa do Evropy 20 století

Cena: 150,- Kč při min. počtu 40 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

Vznik Republiky (1.9. – 31. 10. 2018)

 

procházka začíná na Pražském hradě, kde na výstavě žáci a studenti uvidí nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vztahující se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, např. kolekci dekorací Řádu bílého lva, prezidentský automobil Škoda VOS, text rozhlasového projevu prezidenta Beneše po jeho abdikaci v roce 1938 či dopisy Milady Horákové z vězení. Při cca 2 hodinové procházce se seznámíte s významnými místy spojenými se vznikem Československa a podíváte se i na výstavu Československo v proměnách Evropy 20. století.

Cena: 130,- Kč při min. počtu 30 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět (19. 10. – 20.12. 2018)

 

Výstava, kterou při tomto programu uvidíte je zajímavá tím, že ukazuje firmy, výrobky, osobnosti a další fenomény československého průmyslového a technického vývoje v letech 1918 až po rok1992, jejich úspěchy ale také neúspěchy. Uvidíte však i unikátní výrobky, které se prosadily nejen v Československu, ale také v zahraničí. Součástí je 2 hodinová procházka městem po stopách vzniku Československa nebo na dohodnuté téma, v prosinci bude procházka laděná do adventního času

Cena: 150,- Kč při min. počtu 30 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

100 let létání u nás a pražská letiště (1.9. – 31.10. 2018)

 

Uvidíte unikátní sbírky historických letounů. Téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech. Řada letounů patří ke světovým unikátům. Zahrajete si zde také dobrodružnou hru „Zachraňte letce Peřinu“ o drobné ceny. Následně přejedeme na největší letiště u nás, které odbaví denně několik tisíc cestujících. Dozvíte se spoustu zajímavostí ze zákulisí letecké dopravy. Od 1.11. je možná pouze exkurze na letiště s možností kombinace s dalšími programy.

Cena: 200,- Kč při min. počtu 40 platících + 3 ped. dozory zdarma

Program je určený pro všechny věkové kategorie

 

Dlouhá cesta od četnictva k policii (1.9. – 20.12. 2018)

 

Seznámíte se s historii četnictva a policie na našem území. Prohlédnete si stejnokroj čes. četnictva, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století, nahlédnete do dobové četnické stanice. Dozvíte se jak to bylo s činností bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava , ale i při nuceném nasazení v Německu a jakou měrou příslušníci policie a četnictva zasáhly do dění v květnovém povstání a v odboji jako takovém. Zjistíte, jak to bylo se vznikem SNB - Sboru národní bezpečnosti, jakou měli techniku příslušníci StB. Seznámíte se ale také s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární službou, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z URN - Útvaru rychlého nasazení. Nedílnou součástí je také dopravní policie a její vývoj od roku 1919. Kluky i holky zaujme historie a vývoj naší kriminalistiky a nejzajímavější vyřešené ale i nevyřešené případy za posledních 100 let. V druhé polovině programu se zaměříme při procházce na rozvoj Prahy v letech 1918 až po současnost a ukážeme si významná místa spojená se vznikem Republiky.

Cena: 130,- Kč při min. počtu 30 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

Jak vznikal český Hollywood a jeho historie (1.9. – 20.12. 2018)

 

Barrandov Studio vzniklo ve 30. letech minulého století a patří k největším a nejstarším filmovým studiím v Evropě. Snaží se tradici filmařského řemesla nejen udržovat ale stále rozvíjet.  Poodhalíme tajemství filmového zákulisí. Seznámíte se s historií a vývojem studií, nahlédnete do stylizované maskérny, kostymérny i dílny, uvidíte vybrané originální kostýmy vždy v tematické výstavě a můžete se vyfotit v připraveném fotokoutku za použití doplňků a částí kostýmů. Do 30.11. 2018 se navíc můžete podívat na výstavu historie československého filmu, kde se dozvíte např. co pojí filmy Vynález zkázy, Rozmarné léto, Adéla ještě nevečeřela nebo Princ a Večernice? Všechny slaví kulaté výročí od svého vzniku! Dozvíte se například, který seriál se natáčel v kulisách filmu Anděl svádí ďábla nebo kde všude si zahrály kostýmy a dekorace z filmu Panna a netvor. Následně se přesuneme do centra města, kde půjdeme po stopách filmových míst. Ukážeme si, kde bydlel Rumburak a jak dnes vypadá dům Vodičkových z filmu jak utopit doktora Mráčka aj.

Cena: 200,- Kč při min. počtu 40 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

Škola základ života

 

Jak vypadala škola nebo školství po vzniku Československa většinou známe z filmu. Seznámíte se se školními pomůckami a potřebami, které se v této době používaly. Jak rozdílné školství po vzniku Československa bylo v Čechách a na Slovensku, od kdy se pořádají školní výlety a třeba lyžařské zájezdy. Budete se moci také vyfotografovat v dobovém oblečení. Při cca 2 hodinové procházce se seznámíte s významnými místy spojenými se vznikem Československa. V době do 31.10. je možné do programu začlenit i výstavu Československo v proměnách Evropy 20. století.

Cena: 120,- Kč při min. počtu 30 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

100 let divadla a umění

 

ND nedávno oslavilo 150 let od položení základního kamene. Jak činnost tohoto divadla ovlivňovala chod našich dějin se dozvíte při exkurzi do historické budovy. Ve Veletržním paláci se potom žáci seznámí s uměleckými díly, které vznikaly na území dnešního Československa a jak toto umění ovlivňovala doba, ve které vznikly.

Cena: 160,- Kč při min. počtu 40 platících + 3 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4.a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

100 let městské hromadné dopravy v Praze (1.9. – 20.12. 2018)

 

Seznámíte se, jak se rozvíjela doprava v Praze od tzv. Koňky až po největší stavbu hl. města, kterou je Metro. Dýchne na vás kouzlo historických originálů městských dopravních prostředků už třeba z roku 1886. Při procházce městem Vám ukážeme, kudy jela první tramvaj, kde stál první semafor, ale dozvíte se i zajímavosti, které se udály v Praze za posledních 100 let.

Cena: 135,- Kč při min. počtu 30 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro všechny věkové kategorie

 

Jak se vyvíjelo zemědělství za posledních 100 let (1.9. – 20.12. 2018)

 

zemědělství představuje základ celé společnosti, je nejvýznamnějším přínosem pro lidstvo, umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. V expozici Jede traktor uvidíte vývoj traktorů od roku 1919, můžete si vyzkoušet herní traktorový simulátor nebo trenažér Zetor Major, který simuluje jízdu po městě i orbu na poli. Na vybraných historických strojích je možné se vyfotografovat. V expozici Rybářství můžete vidět, jak v této souvislosti se mění a ovlivňuje ráz krajiny, je zde celá řada živých exponátů od od sumce, štiky, kapra až po krmné plotice. Součástí je ale i gastronomie, kde se děti dozví něco o kuchyni našich babiček a prababiček, uvidí ale dnešní moderní kuchyni a seznámí se s různými potravinami, které mohou vnímat nejen zrakem ale i dalšími smysly. Dozvíte se také něco o vodě v krajině, která je základem všeho živého. Součástí programu je i cca 2hodinová procházka městem na dohodnuté téma.

Cena: 110,- Kč při min. počtu 30 platících + 2 ped. dozory zdarma

Program je určený pro 4. a 5. třídy Zš (upravený program pro tuto věkovou skupinu) a pro II. stupeň ZŠ, SŠ

 

Více informací o jednotlivých programech naleznete na  www.setkanisprahou.cz

Cena zahrnuje program vč. vstupného pro uvedený počet dětí a ped. dozoru, průvodce

Cena nezahrnuje dopravu do Prahy a případnou dopravu MHD (děti do 10 let zdarma, děti nad 10 let 12,-Kč)

NA VŠECHNY PROGRAMY SE VZTAHUJÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, KTERÉ JSOU UVEDENY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH

 

 

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 

Copyright 2010. VESELÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS

KONTAKT| DOMŮ

Webdesign & Development by 5Q